เกี่ยวกับอัมพวา

อัมพวา

อำเภออัมพวา

อัมพวา อำเภอเล็กๆที่มีประวัติ และเรื่องราวมากมายมาอย่างยาวนาน ซึ่งแต่เดิมอำเภออัมพวา ถูกเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งว่า”แขวงบางช้าง” อัมพวาแต่เดิม เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความเจริญรุ่งเรืองหลายด้าน ทั้งทางด้านการเกษตร และทางด้านการค้าในอดีต ชุมชนอัมพวาเป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนไม้เป็นที่พักอาศัยเรียงกันเป็นทิวแถวสองฝั่งคลองอัมพวาอย่างสวยงาม โดยชาวชุมชนอัมพวาดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนสองฝั่งคลองอัมพวากันอย่างเรียบง่ายตามวิถีชีวิตของคนไทย อัมพวาเป็นอำเภอ และเป็นชุมชนเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติ และมนต์เสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าหลงใหลกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้ของมนต์เสน่ห์ที่หลากหลายคนหลงใหล
ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันอย่างมากมายทั้งคนไทยในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่กำลังให้ความนิยมกันในปัจจุบัน นอกจากตลาดอัมพวา ตลาดน้ำอัมพวาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว อัมพวายังมีอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยกว่าตลาดน้ำอัมพวา ไม่ว่าจะเป็นอุทยาน ร.2, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์, ค่ายบางกุ้ง, วัดอัมพวันเจติยาราม, วัดจุฬามณี, และอีกหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่น่าสนใจ

ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา
ตลาดน้ำอัมพวา